Kungliga Flygförvaltningen, förkortat KFF eller enbart FF, var en svensk myndighet verksam åren 1936–1968.[1] Flygförvaltningen uppgick den 1 juli 1968 i den nybildade myndigheten Försvarets materielverk.[2]

J 22, jaktflygplanet som myndigheten själv konstruerade och tillverkade under andra världskriget.

Organisation redigera

Flygförvaltningen indelades inledningsvis i:

 • Materielavdelningen, omfattande militärtekniska byrån, industribyrån och kontrollbyrån
 • Byggnadsavdelningen
 • Intendenturavdelningen
 • Civilbyrån

Intendenturbyrån vid Flygförvaltningen uppgick den 1 juli 1963 i den nybildade myndigheten Försvarets intendenturverk.[3]

Souschefen (1954–1963) respektive chefen (1963–1968) var 1954–1968 ledamot av Försvarets förvaltningsdirektion.[4][5][6][7]

Chefer för Flygförvaltningen redigera

Souschefer vid Flygförvaltningen redigera

Chefer för Flygförvaltningen redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Flygförvaltningen i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 6 juni 2013.
 2. ^ ”Försvarets materielverk”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=f%C3%B6rsvarets+materielverk&page=1&postid=Arkis+B5CC2BF7-4CE6-4AB0-8CF8-EAAAD78F6803&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 29 september 2018. 
 3. ^ ”Arméintendenturförvaltningen”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=arm%C3%A9intendenturf%C3%B6rvaltningen&page=1&postid=Arkis+49791EC1-E99D-433B-9546-942CEC5B09B4&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 29 september 2018. 
 4. ^ Kungl. Maj:ts provisoriska instruktion för försvarets förvaltningsdirektion m. m., Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, serie A (TLA), 1954:41, s. 122.
 5. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1959:546, s. 1388.
 6. ^ Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 7 och 8 §§ instruktionen den 11 december 1959 (nr 546) för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1963:291, s. 636.
 7. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1965:832, s. 1996.
 8. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1968. Uppsala. 1968. sid. 116 .

Tryckta källor redigera

 • Josephsson, Robert; Westring, Gustaf Adolf; Carleson, Eric (1939). Sveriges försvar: ett samlingsverk i ord och bild. "5, Flygvapnet". Stockholm: Åhlen & Åkerlund. Libris 1935942