Första hjälpen kan vara allt från att ta hand om småsår och skavsår men även direkt livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Första hjälpen skall inte blandas ihop med prehospital vård där det är sjukvårdspersonal som hjälper på olycksplatsen t.ex. ambulans. Första hjälpen är de åtgärder som allmänheten utför. Det kan till exempel vara att arbeta efter minnesregeln L-ABC vilket är en förkortning av den prioritetsordning som gäller vid en insats, Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt. Akutsjukvården använder sig av L-ABCDE.

Vägskylt för sjukhus med dygnet runt-öppen akutsjukvård
I svenska läroplanen för grundskolan LGR11 avsnitt idrott och hälsa står det beskrivit att alla skolelever ska lära sig HLR och första-hjälpen. Även i gymnasiets läroplan för idrott & hälsa står det att eleverna ska få kunskap i livräddning både på land och i vatten. [1]

Vem som helst, envar, får lov att ge första hjälpen; den kan ges var och när som helst. Detta då snabbt insatta åtgärder som vidtas kan rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut skadad eller insjuknad[2].

Det skall finnas rutiner och lämplig utrustning med tillhörande utbildning för första hjälpen och krisstöd på alla arbetsplatser anpassat utifrån arbetsplatsens risker, med vissa få undantag, enligt arbetsmiljöverkets Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1999:7[3].

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”HLR i skolan”. Svenska HLR rådet. https://www.hlr.nu/hlr-i-skolan/. Läst 20 september 2020. 
  2. ^ Räddningsverket / MSB (2008). Säkerhetsguide för evenemang 
  3. ^ ”Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter”. Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-afs-19997-foreskrifter/. Läst 20 september 2020. 

Externa länkarRedigera