Beredskapsläge är en organisations höjda beredskap i samband med allvarliga händelser.

I SverigeRedigera

Höjd beredskap är något av:[1]

  • skärpt beredskap
  • högsta beredskap (vid krig eller omedelbar risk för krig)

Om Sverige utsätts för hot, är i krigsfara eller om det råder krig utanför Sveriges gränser kan regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Inom hälso- och sjukvårdRedigera

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen, fastställda av Socialstyrelsen[2]:

  • Stabsläge – en särskild sjukvårdsledning håller sig informerad om läget och agerar efter behov.
  • Förstärkningsläge – den särskilda sjukvårdsledningen vidtar förstärkningsåtgärder för utvalda funktioner.
  • Katastrofläge – den särskilda sjukvårdsledningen vidtar förstärkningsåtgärder för alla funktioner.

KällorRedigera