Akutsjukhus syftar i Sverige på ett sjukhus med resurser och beredskap att dygnet runt ta emot akut sjuka patienter. Begreppet har i svensk lag definierats som en "vårdinrättning som är inrättad för sluten vård och som har särskild akutmottagning för den som behöver omedelbar hälso- och sjukvård."[1] Socialstyrelsen förklarade år 1994 att ett akutsjukhus ska kunna ta emot alla sjuka och skadade som kräver akut omhändertagande och är i behov av akutsjukhusets resurser. Det gäller till exempel att det ska finnas omedelbar tillgång till operationsavdelning, intensivvård och röntgenundersökning, och jourverksamhet inom ett stort antal specialiteter.[2]

Det finns (2012) cirka 60 akutsjukhus i Sverige.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan
  2. ^ Regeringens proposition 2004/05:145: Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus
  3. ^ Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 18 januari 2012