Pensionsstyrelsen var en svensk statlig myndighet, som inrättades år 1914. Den slogs 1961 samman med Riksförsäkringsanstalten till Riksförsäkringsverket.

Kungliga PensionsstyrelsenRedigera

Kungliga Pensionsstyrelsen var ett ämbetsverk under Socialdepartementet, som handhade den centrala förvaltningen av folkpensioneringen samt var tillsynsmyndighet över erkända sjukkassor och andra understödsföreningar. Pensionsstyrelsen utgjordes (1942) av en generaldirektör och sex byråchefer. Vid Pensionsstyrelsens sida fanns särskilda pensionssakkunniga, med vilka Pensionsstyrelsen i frågor rörande det statsunderstödda sjukkasseväsendet, samrådde med Sjukkassenämnden. Pensionssakkunniga och ledamöter i Sjukkassenämnden förordades av kungen för en tid av 3 år. Pensionsstyrelsens underställda organ utgjordes (1942) dels av ca 2 600 pensionsnämnder, dels ca 80 av Pensionsstyrelsens förordade ombud (Svenskt banklexicon, Rupert Beije, Aktiebolaget Auctor, 1942).

Generaldirektörer och cheferRedigera

Tillförordnade generaldirektörer och cheferRedigera