Förnedring innebär att en person eller grupp fråntas ära eller heder. Den kan ske frivilligt, men är i allmänhet påtvingad.

Exempel på förnedring av döda människor. Bilden visar Benito Mussolini och hans närmaste. De har blivit avrättade. Efter de avrättats har de hängts upp och ner i syfte att förnedra kropparna och som föremål för stenkastning och liknande av omgivningen

Personer kan förnedras genom att utsättas för, eller tvingas utföra, handlingar som inte nödvändigtvis är farliga för liv och hälsa, men som är tabu eller framkallar äckel. Några situationer som kan upplevas som förnedrande är nakenhet, förolämpningar, avlägsnande av insignier eller andra synliga statussymboler, sexuella handlingar, smuts, kroppsliga utsöndringar, tvångsmatning, attribut som tillhör barn eller djur (avhumanisering), begränsad rörelsefrihet, eller uttryck för underkastelse.

Förnedring kan vara ett element i tortyr, förhör, eller straff. Det senare kallas då för skamstraff. Begränsad förnedring kan ingå i övergångsriter, som svensexor och möhippor, eller i BDSM.

I svensk rätt kan det räknas som ofredande eller olaga tvång att förnedra någon.

Se ävenRedigera