Öppna huvudmenyn

Ofredande är ett brott i svensk rätt. Det definieras i brottsbalkens kapitel 4, §7: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.[1] Som ofredande räknas telefon- (dock ej om den utsatte kan göra något åt situationen, till exempel blockera nummer) och brevterror. Även mobbning har under senare tid räknats som ofredande. Sker närgånget sexuellt beteende[2] räknas detta istället som sexuellt ofredande.

Ofredande är ett angivelsebrott om det inte sker på allmän plats.[förtydliga] Det vanligaste straffet för ofredande är böter och det är mycket sällsynt att döma någon till fängelse.[2][3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera