En förbundsregering, federal regering eller centralregering är den verkställande makten i stater som är federationer. Begreppet används mest för att skilja den från regeringarna i landets delstater.

Förbundsregeringar finns till exempel i USA, Australien, Tyskland, Österrike, Schweiz och Indien.

Australien

redigera

Schweiz

redigera

Tyskland

redigera

Österrike

redigera