Förbundet Vi Unga är en svensk barn- och ungdomsorganisation som bildades den 18 juni 1955. Vi Ungas vision är att "alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer". Vi Unga har idag ca 9500 medlemmar över hela Sverige, fördelade på cirka 200 föreningar i 18 distrikt. Dessa föreningar har ofta vitt skilda verksamheter och omfång, och förbundets uppdrag är att se till så att varje förening får det stöd den behöver för att göra sina idéer till verklighet.

Förbundet Vi Unga
Information
Förbunds­ordförandeBartosz Stroinski
Vice­ordförande1:e, Intisar Mahmood 2:e, Joel Kamvik
General­sekreterareJasmin Jaziri Nouri
Historia
Grundat18 juni 1955
HuvudkontorWaterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Antal medlemmar9500 (2018)
Typ av förbundUngdomsorganisation
Övrigt
Webbplatswww.viunga.se

LedningRedigera

Förbundet valde Bartosz Stroinski till förbundsordförande samt Intisar Mahmood till 1:e vice förbundsordförande och Joel Kamvik till 2:e viceförbundsordförande på förbundsstämman 2019 i Undersvik.[1] Jasmin Jaziri Nouri är sedan juni 2020 förbundets generalsekreterare. [2]

HistoriaRedigera

Förbundet bildades i Borås den 18 juni 1955. Bakom bildandet stod Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS, och Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU.[3]

Verksamheten skulle bedrivas "med ungdomen själv som ledare och initiativtagare men med stöd av äldre personer". Målet var att fostra ansvarskännande samhällsmedborgare som sedan kunde ta plats i föreningslivet.

Kultur och idrott har genom åren varit viktiga verksamheter i Vi Unga. Vid tiden för bildandet var musik och sång den allra vanligaste verksamheten.

Förbundet har tagit plats i samhällsdebatten genom decennierna. Exempelvis deltog Vi Unga i olika debatter i slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Förbundet engagerade sig förutom i förenings- och ungdomspolitiska debatter bland annat i miljö- och kulturfrågor.

I dag är förbundet drivande i bland annat jämställdhetsfrågor och har tagit fram unika metoder för att mäta jämställdhet däribland metoden "Mod att Mäta". En annan fråga som förbundet driver är opinionsbildning i förhållande till den s.k. åldersmaktsordningen, en av Diskrimineringsombudsmannens 7 diskrimineringsgrunder (vid sidan av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet och religion).[4] Förbundet genomförde mellan 2015 och 2017 projektet Bestämma Trots Ålder, som riktade in sig på att göra årsmöten mer rättvisa och inkluderande - oavsett ålder.[5] Projektets huvudfokus låg på att skapa inkluderande och lättbegripliga material som passar alla medlemmar i en förening eller organisation, med särskilt fokus på de yngre medlemmarna.

Medlemsmässigt nådde förbundet sin topp 1976 med 45 108 medlemmar. Som många andra ungdomsorganisationer tappade Vi Unga medlemmar under 1980- och 1990-talen. Under 2000-talet har förbundet årligen ökat antalet medlemmar och antalet aktiva föreningar, från 8 130 medlemmar i 148 aktiva föreningar under 2000 till 8 992 medlemmar i 163 aktiva föreningar under 2004.

KuriosaRedigera

  • Både Maria Lundqvist och Björn Kjellman har uppträtt i förbundets riksmästerskap i scenprogram. Maria tävlade för Hälsö Vi Unga, Västra distriktet, och Björn för Söderslätts Vi Unga, Skåne distrikt.

Offentliga personer med bakgrund i Vi UngaRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera