Den här artikeln handlar om en framförare av ett fordon. För den äldre underofficersgraden, se förare (grad). För beskrivningar av klättringsleder, se förare (klättring).

Förare en person som framför ett fordon. Den som är anställd för denna syssla kallas ibland chaufför. Med järnvägen från mitten av 1800-talet och framåt kom lokförare som kör tågen. Med bilismen från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och framåt kom bland annat busschaufför och taxiförare (även taxichaufför). I flygplan kallas förare pilot.

En förare av en sportbil.
En förare av en skördetröska, 1974.

Inom sjöfart används förare i namnet på ett antal behörigheter att framföra båtar och mindre fartyg: