Förarbrev för hyresbåt är intyg över behörighet som krävs i Finland för att fungera som befälhavare för en hyresbåt uthyrd som bemannad. För utrikes fart krävs också internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.[1] För bland annat båtar i reguljär trafik, båtar avsedda för annat än sport- och fritidsändamål, båtar längre än 24 meter och båtar registrerade för mer än 12 passagerare gäller skilda bestämmelser.[2][3] Före den 1 januari 2010[3] krävdes förarbrevet också för att få hyra båt på över 12 meter.[4]

För behörigheten krävs 18 års ålder, läkarintyg som för körkort och intyg över godkänd förstahjälputbildning samt förtrogenhet med bestämmelserna i sjötrafiklagen, sjötrafikförordningen, sjövägsreglerna, reglerna för inre farvatten och med sjömärkena, sjökortet, kompassen hur man krysspejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok, och bestämmelserna i sjölagen och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare till behövliga delar.[5]

Förtrogenhet med bestämmelser och med sjökort, kompass med mera visas i allmänhet genom betyg från en godkänd kurs, till exempel Navigationsförbundets eller scouternas skepparkurser, men kan också visas på annat sätt.[källa behövs]

Se ävenRedigera

  • Förarbrev, som behövs i reguljär trafik och för andra än fritidsbåtar

Externa länkarRedigera

KällorRedigera