Förarbrev för hyresbåt är intyg över behörighet som krävs i Finland för att fungera som befälhavare för en hyresbåt uthyrd som bemannad. För utrikes fart krävs också internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.[1] För bland annat båtar i reguljär trafik, båtar avsedda för annat än sport- och fritidsändamål, båtar längre än 24 meter och båtar registrerade för mer än 12 passagerare gäller skilda bestämmelser.[2][3] Före den 1 januari 2010[3] krävdes förarbrevet också för att få hyra båt på över 12 meter.[4]

För behörigheten krävs 18 års ålder, läkarintyg som för körkort och intyg över godkänd förstahjälputbildning samt förtrogenhet med bestämmelserna i sjötrafiklagen, sjötrafikförordningen, sjövägsreglerna, reglerna för inre farvatten och med sjömärkena, sjökortet, kompassen hur man krysspejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok, och bestämmelserna i sjölagen och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare till behövliga delar.[5]

Förtrogenhet med bestämmelser och med sjökort, kompass med mera visas i allmänhet genom betyg från en godkänd kurs, till exempel Navigationsförbundets eller scouternas skepparkurser, men kan också visas på annat sätt.[källa behövs]

Se ävenRedigera

  • Förarbrev, som behövs i reguljär trafik och för andra än fritidsbåtar

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 15 § 6 mom”. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091687. Läst 11 augusti 2011. 
  2. ^ ”Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2 § punkt 13 och 16”. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091687. Läst 11 augusti 2011. 
  3. ^ [a b] ”Hyresbåtsföreskrifterna träder i kraft den 26 april 2010”. Trafiksäkerhetsverket. Arkiverad från originalet den 17 november 2011. https://web.archive.org/web/20111117104630/http://www.trafi.fi/sv/nyhetsarkiv/nyheter/182. Läst 11 augusti 2011. 
  4. ^ ”Förordning om hyresbåtars säkerhet (upphävd) 20.5.1983/438 11 §”. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1983/19830438. Läst 12 augusti 2011. 
  5. ^ ”Förarbrev för hyresbåt”. Trafiksäkerhetsverket. https://www.trafi.fi/sv/batliv/sjomanskap/behorighet. Läst 11 augusti 2011.