Fältavlöning i Krigswehrmacht 1944-1945

Fältavlöning i Krigswehrmacht 1944-1945 var den lön (Wehrsold) som utbetalades i fält för att täcka personliga behov. Huvuddelen av lönen utgick för stamanställda som yrkesmilitärer och militärer i reserven som militärlön (Wehrmachtbesoldung) och för värnpliktiga som krigslön (Kriegsbesoldung) eller familjestöd (Familienunterhalt). Lön och familjestöd utbetalades i hemorten.

LöntetabellRedigera

# RM Heer
Luftwaffe
Kriegsmarine Waffen-SS Sonder-
Laufbahnen [a]
Truppen
Sonderdienst [b]
Tjänstemän [c] Sonderführer [d]
Krigs-
ingenjörer [e]
Krigs-
tjänstemän [f]
1a 300 Generalfeldmarschall Grossadmiral - - - -
1b 270 Generaloberst Generaladmiral SS-Oberstgruppenführer u. Generaloberst d. Waffen-SS - - -
2 240 General Admiral SS-Obergruppenführer u. Genera d. Waffen-SS Generaloberstabsartzt
Generaloberstabsveterinär
Generaloberstabsrichter
Generaloberstabsintendant
Admiraloberstabzarzt
Admiraloberstabsrichter
Admiraloberstabsintendant
- -
3 210 Generalleutnant Vizeadmiral SS-Gruppenführer u. Generalleutnant d. Waffen-SS Generalstabsarzt
Generalstabsveterinär
Generalstabsrichter
Generalstabsintendant
Admiralstabzarzt
Admiralstabsrichter
Admiralstabsintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr B4, B5, B6, JL1 -
4 180 Generalmajor Konteradmiral SS-Brigadeführer u. Generalmajor d. Waffen-SS Generalarzt
Generalveterinär
Generalrichter
Generalintendant
Admiralzarzt
Admiralrichter
Admiralintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr B7a, B8, JL2
MV-Chef
MV-Vizechef
-
5 150 Oberst Kapitän z. See SS-Oberführer
SS-Standartenführer
Oberstarzt
Oberstveterinär
Oberstrichter
Oberstintendant
Flottenzarzt
Flottenrichter
Flottenintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr A1a, JL3
MV-Abteilungschef
-
6 120 Oberstleutnant Fregattenkapitän SS-Ober-
Sturmbannführer
Oberfeldarzt
Oberfeldveterinär
Oberfeldrichter
Oberfeldintendant
Obermusikinspizient
Geschwaderzarzt
Geschwaderrichter
Geschwaderintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr A1b, A2b, JL4
Fackskolelärare i lgr A1, A2
MV-Oberrat
-
7 108 Major Korvettenkapitän SS-Sturmbannführer Oberstabsarzt
Oberstabsveterinär
Oberstabsrichter
Oberstabsintendant
Musikinspizient
Marineoberstabszarzt
Marineoberstabsrichter
Marineoberstabsintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr A2c1, A2c2, A2b, JL5
Fackskolelärare i lgr A3
MV-Rat
MV-Amtsrat
Sonderführer och krigstjänstemän i regementsofficers-
befattningar, i högre tjänst eller som Fliegerstabsingenieur a.K.
8 96 Hauptmann Kapitänleutnant SS-Hauptsturmführer Stabsarzt
Stabsveterinär
Stabsrichter
Stabsintendant
Stabsmusikmeister
Marinestabszarzt
Marinestabsrichter
Marinestabsintendant
Civilmilitär tjänsteman i lgr A3a, A3b, A3c, A4a2, A4b1, A4b2, JL6, JL7
Fackskolelärare i lgr A4, A5
MV-Assessor
MV-Amtmann
MV-Oberinspektor
Sonderführer i kaptensbefattning
Krigstjänsteman som lärare vid sjöyrkesskola
9 81 Oberleutnant Oberleutnant z. See SS-Obersturmführer Oberarzt
Marineoberassistenzarzt
Oberveterinär
Oberzahlmeister
Marineoberzahlmeister
Obermusikmeister
Assistenzarzt
Marineassistenzarzt
Veterinär
Civilmilitär tjänsteman i lgr A4c1, A4c2, A4E, JL8
MV-Referendar
MV-Inspektor
Krigstjänsteman i högre mellantjänst eller som Fliegeringenieur a.K. eller Fliegernautiker a.K.
10 72 Leutnant Leutnant z. See SS-Untersturmführer Zahlmeister
Marinezahlmeister
Musikmeister
Oberhufbeschlaglehrmeister
Festungsoberwerkmeister
Oberwaffenwart
Civilmilitär tjänsteman i lgr A4d, A4f, A5a, A5b,A6, A7a, A7b
Fackskolelärare i lgr A6, A7
MV-Sekretär
Sonderführer i befattning som löjtnant eller fänrik
11 60 Stabsfeldwebel
Oberfeldwebel
Stabsoberfeldwebel
Oberfeldwebel
Stabsfeldwebel (F)
SS-Sturmscharführer
SS-Hauptscharführer
Hufbeschlaglehrmeister
Festungswerkmeister
Waffenwart
Unterarzt
Marineunterarzt
Unterveterinär
Unterapotheker
Civilmilitär tjänsteman i lgr A8a
Aspirant som högre- eller högre mellan-
tjänsteman i reserven
MV-Assistent
Sonderführer i befattning som stabsfältväbel eller överfältväbel
Krigstjänsteman i mellantjänst
12 54 Feldwebel
Oberfähnrich
Feldwebel
Oberfähnrich
SS-Oberscharführer
SS-Oberjunker
- Civilmilitär tjänsteman i lgr A9, A10a, A10b
MV-Betriebsassistent
Sonderführer i befattning som fältväbel vid krigsmarinen
Krigstjänsteman i lägre tjänst
13 45 Unterfeldwebel
Fähnrich
Obermaat
Fähnrich
SS-Scharführer - - -
14 42 Unteroffizier Maat SS-Unterscharführer - Civilmilitär tjänsteman i lgr A11 Sonderführer i befattning som underofficer
15 36 Stabsgefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Oberschütze
Schütze
Flieger
med mer än två års tjänst
Oberstabsgefreiter
Stabsgefreiter
Hauptgefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Matrose
med mer än två års tjänst
SS-Rottenführer
SS-Oberschütze
SS-Schütze
med mer än två års tjänst
- - -
16 30 Oberschütze
Schütze
Flieger
såvitt inte i fältlöneklass 15
Matrose
såvitt inte i fältlöneklass 15
SS-Oberschütze
SS-Schütze
såvitt inte i fältlöneklass 15
- - -
Anmärkningar
  1. ^ Militär personal med specialistkompetens.
  2. ^ Militär personal med specialistkompetens; kategori införd 1944, omfattade auditörer och intendenter vilka tidigare hade varit civilmilitära tjänstemän.
  3. ^ Hit hörde civilmilitära flygingenjörer, flygförare och flygnavigatörer i Luftwaffe, samt civilmilitära förvaltningstjänstemän vid alla försvarsgrenar och fackskolelärare vid armén och marinen. Hit hörde även militärförvaltningstjänstemän (MV) i armén, som administrerade de länder vilka var under tysk militär ockupationsförvaltning.
  4. ^ Befäl med officers eller underofficers tjänsteställning, som skulle fylla befälsbefattningar utan att ha föreskriven militär utbildning.
  5. ^ Personalkategori (Ingenieure auf Kriegsdauer), som användes för att beteckna värnpliktiga som upprätthöll befattningar avsedda för civilmilitära flygingenjörer i Luftwaffe, utan att ha föreskriven militär utbildning.
  6. ^ Personalkategori (Beamte auf Kriegsdauer), som användes för att beteckna värnpliktiga som upprätthöll befattningar avsedda för civilmilitära tjänstemän utan att ha föreskriven militär utbildning.

ReferenserRedigera