Öppna huvudmenyn
C tillhör landet B, och är därför en enklav i A och exklav till B

Enklav, ett landområde som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat, eller i sig själv är en egen stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av. Om enklaven tillhör ett område utanför den stat den ligger i är den samtidigt en exklav sett från den ägande statens sida. Termerna kan också beteckna anknytning till andra administrativa områden än stater, där exempelvis danska Frederiksbergs kommun är en enklav som helt omges av Köpenhamns kommun. Samhällen i samhällen som saknar statsrättlig grund kallas parallellsamhällen.

En enklav som ligger i en enklav kallas en kontraenklav. Exempel på en sådan är Nahwa, som tillhör Förenade arabemiraten,vilken är en enklav i Madha, som i sin tur är en omansk enklav i Förenade arabemiraten. Ett andra exempel är några exklaver i nederländska Baarle-Nassau som ligger i de belgiska Baarle-Hertog-enklaverna.

EnklaverRedigera

Historiska enklaverRedigera

Exklaver med havskustRedigera

Dessa är i egentlig mening inte en enklav eftersom de inte helt omges av den andra staten, men samtliga är exklaver. De har havsförbindelse med moderlandet.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera