Evangelium

Wikimedia-förgreningssida

Evangelium (av grekiska εύαγγέλιoν "goda nyheter", "glatt budskap" eller "glädjebud") kan syfta på:

Se ävenRedigera

  • Evangelisterna – Matteus, Markus, Lukas och Johannes
  • Evangelist – författarna till de fyra nytestamentliga evangelierna eller en person som arbetar med evangelisation
  • Apokryferna – texter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på en sådan auktoritet men som inte erkänts som sådana
  • Evangelisk
  • Evangelikalism