Öppna huvudmenyn

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor

utskott i Europaparlamentet

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI), European Parliament Committee on Legal Affairs/La commission des affaires juridiques, är ett av Europaparlamentets 22 utskott för att bereda ärenden i parlamentet.

Utskottets nuvarande ordförande, vald den 7 juli 2014, är den tjeckiske europaparlamentsledamoten Pavel Svoboda från Europeiska folkpartiets grupp.[1] Max Andersson är under den innevarande enda ledamot från Sverige.

Innehåll

Infosoc-direktivetRedigera

Utskottet har under 2015 bland annat uppmärksammats för dess roll i en översyn av 2001 års Infosoc-direktiv (upphovsrätten i det moderna informationssamhället). Ordinarie ledamoten Julia Reda utsågs i november 2014 till föredragande i frågan.[2] Hon lade i januari 2015 fram ett utkast,[3] som utskottet under våren 2015 delvis arbetat om. Hennes ursprungliga förslag, om en modernisering och EU-harmonisering av EU-lagstiftningen angående panoramafrihet, modifierades senare via ett tillägg författat av vice ordföranden Jean-Marie Cavada.[4] 9 juli 2015 röstade Europaparlamentet i plenum om hela förslaget, som godkändes i sin helhet; dock ströks paragrafen om panoramafrihet från rapporten efter oenighet om ordalydelsen.

LedamöterRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera