Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor

utskott i Europaparlamentet

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (franska: Commission des affaires juridiques, JURI) är ett av Europaparlamentets 20 ständiga utskott för att bereda ärenden i parlamentet.

Utskottets nuvarande ordförande, vald den 10 juli 2019, är den brittiska Europaparlamentsledamoten Lucy Nethsingha (RE).[1]

Infosoc-direktivetRedigera

Utskottet har under 2015 bland annat uppmärksammats för dess roll i en översyn av 2001 års Infosoc-direktiv (upphovsrätten i det moderna informationssamhället). Ordinarie ledamoten Julia Reda utsågs i november 2014 till föredragande i frågan.[2] Hon lade i januari 2015 fram ett utkast,[3] som utskottet under våren 2015 delvis arbetat om. Hennes ursprungliga förslag, om en modernisering och EU-harmonisering av EU-lagstiftningen angående panoramafrihet, modifierades senare via ett tillägg författat av vice ordföranden Jean-Marie Cavada.[4] 9 juli 2015 röstade Europaparlamentet i plenum om hela förslaget, som godkändes i sin helhet; dock ströks paragrafen om panoramafrihet från rapporten efter oenighet om ordalydelsen.

PresidiumRedigera

Namn Funktion i utskottet Land Gruppering Bild
Lucy Nethsingha Ordförande Storbritannien RE  
Sergey Lagodinsky Vice ordförande Tyskland G/EFA  
Marion Walsmann Vice ordförande Tyskland EPP  
Iban García del Blanco Vice ordförande Spanien S&D
Raffaele Stancanelli Vice ordförande Italien ECR  

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Parliament’s committees elect chairs and vice-chairs” (på en). Europaparlamentet. 10 juli 2019. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs. 
  2. ^ Falkvinge, Rick (2015-01-04). ”In Europe, Pirates Are Writing The Copyright Law” (på engelska). TorrentFreak. https://torrentfreak.com/in-europe-pirates-are-writing-the-copyright-law-150104/. Läst 2 juli 2015. 
  3. ^ Steadman, Ian (30 januari 2015). ”The Pirate Party's lone MEP might just fix copyright across the EU” (på engelska). New Statesman. http://www.newstatesman.com/future-proof/2015/01/pirate-partys-lone-mep-might-just-fix-copyright-across-eu. Läst 2 juli 2015. 
  4. ^ Morris, Hugh (24 juni 2015). ”Freedom of panorama: EU proposal could mean holiday snaps breach copyright” (på engelska). The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/11695345/Freedom-of-panorama-EU-proposal-could-mean-holiday-snaps-breach-copyright.html. Läst 2 juli 2015.