Etisk plattform för prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården antogs av Sveriges riksdag 1997 för att styra prioriteringar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

PrioriteringarRedigera

Prioriteringarna ska utgå från tre grundläggande etiska principer, i rangordning:[1]

  1. Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. ("Människovärdesprincipen"[2])
  2. Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst. ("Behovs- och solidaritetsprincipen")
  3. Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. ("Kostnadseffektivitetsprincipen"[2])

Rangordningen innebär att om det finns effektiva åtgärder så går svåra sjukdomar före lindrigare, även om vården av de svårare tillstånden kostar väsentligt mycket mer.

Andra tänkbara prioriteringarRedigera

Det har även diskuterats för- och nackdelar med att lägga till en ansvarsprincip som berör självförvållad sjukdom eller skada.[2] En nyttoprincip skulle, utöver självförvållad sjukdom eller skada, även ta hänsyn till ålder.[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Socialstyrelsens artikel "Vård för papperslösa Arkiverad 6 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine."[1] Arkiverad 9 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine. ISBN 978-91-7555-161-6 Artikelnummer 2014-2-28, sid 12 stycke "Etisk plattform för prioriteringar", socialstyrelsen.se, februari 2014. Läst den 9 juni 2015.
  2. ^ [a b c d] Elisabeth Furberg "Ansvar för sin hälsa? - Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Arkiverad 17 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine." ISSN 1650-8475 sid 1 stycke 1.1 Bakgrund, maj 2007, Linköpings universitet, februari 2014. Åtkomst den 17 augusti 2017.
  3. ^ ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. Arkiverad från originalet den 30 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200330005731/https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationella-prioriteringar-intensivarden.pdf. Läst 6 april 2020.  socialstyrelsen.se, mars 2020.

Externa länkarRedigera