Öppna huvudmenyn

Högkostnadsskydd

Wikimedia-förgreningssida

Högkostnadsskydd är en allmän förmån som innebär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter för sjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar alla svenska medborgare.

Skyddet omfattar:

  • Läkemedel[1]
  • Medicinteknisk utrustning för privat bruk
  • Öppen sjukvård, sjukvårdande behandling
  • Sjukresor

ExempelRedigera

Läkemedel: Maximalt 2 200 kr under en tolvmånadersperiod räknad från datum för det första köptillfälle som ingår i perioden. Patienten betalar 100 procent av den verkliga kostnaden i intervallet 0–1 100 kr, 50 procent av den i intervallet 1 100–2 100 kr, 25 procent av den i intervallet 2 100–3 900 kr, 10 procent av den i intervallet 3 900–5 400 kr och 0 procent av kostnaden därutöver. För patienten blir den maximala kostnaden under perioden alltså 1 100 kr + 500 kr + 450 kr + 150 kr + 0 kr = 2 200 kr. När man nått 2 200 kr får man ett frikort för den del av tolvmånadersperioden som återstår. Högkostnadsskyddet gäller endast läkemedel som av tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat ska ingå i förmånen. Detta kan gälla receptbelagda läkemedel samt vissa receptfria läkemedel utskrivna på recept, om de behövs för att lindra ett kroniskt tillstånd. Naturläkemedel ingår inte i förmånen.[2]

Öppen sjukvård: Maximalt 1100 kronor/år.

Sjukresor: Maximalt 1500 kronor/år.

Medicinteknisk utrustning: Maximalt 2000 kronor/år.

FrikortRedigera

Så kallat frikort får man då högkostnadsskyddet träder in. Detta kort gäller i tolv månader från den dag då man gjorde det första besöket[3] och fyller funktionen som betalkort. Frikortet intygar att man är befriad från ytterligare kostnader under den tid kortet är giltigt. Barn inom samma familj/skrivna på samma adress går alla under ett och samma högkostnadsskydd, vilket innebär att man bara behöver betala 2200 kronor per år för alla barnen i familjen totalt, oavsett om det gäller läkemedel, medicinteknisk utrustning eller något annat som högkostnadsskyddet täcker.

AsylsökandeRedigera

För asylsökande i Sverige gäller speciella regler. Den asylsökande kan få ersättning för kostnader för sjukvård och medicin som överstiger 400 kronor per halvår. [4]

ReferenserRedigera