Ethnos (Journal of Anthropology), är en engelskspråkig antropologisk tidskrift som startades 1936 av Etnografiska museet i Stockholm. Den tillkom tack vare ett samarbete med Gunnar Ekstrand på Bokförlags Aktiebolaget Thule i Stockholm. Den var den första tidskriften i sitt slag i Norden och rönte stort intresse bland kulturforskare såväl i Sverige som i utlandet.[1]

Omslaget till första numret av Ethnos, 1936:1.

Tidskriften publiceras idag i Oxford och säljs av Routledge (Taylor & Francis Group). Redaktionen samlar en rad av världens ledande antropologer. Tidskriften bidrar aktivt till teoribildningen och metodutvecklingen inom den internationella antropologin och är även ett forum för publicering av nyetnografisk kunskap.[2][3]

De tre första åren, 1936-1938, kom Ethnos ut med 6 nummer per år och 1939-2013 med 4 nummer per år, förutom 2000-2002 då endast 3 nummer kom ut. Från 2014 har Ethnos kommit ut med 5 nummer per år. Samtliga årgångar (volymer) finns publicerade på Taylor & Francis Online.[4]

TillkomstRedigera

 
Interiör från Etnografiska museet på Wallingatan 1 med Gerhard Lindblom vid skrivbordet, 1927. Ur Etnografiska museets bildarkiv.
 
Interiör från Etnografiska museet på Wallingatan 1 med Sigvald Linné vid skrivbordet, 1927. Ur Etnografiska museets bildarkiv.
 
Teckning av Sven Hedin gjord 1907, ur första numret av Ethnos.

Namnet "Ethnos" kom från en föregångare i Mexiko, en tidskrift med samma namn som antropologen Manuel Gamio (1883-1960) startade och som gavs ut under några år fram till 1925. Då utsikterna för att denna tidskrift skulle återupplivas verkade vara mycket små var utgivarna övertygade om att Gamio inte skulle ta illa upp att de övertagit namnet, utan i stället se det som en personlig ära och till ett minne av den ursprungliga Ethnos.[5]

Det första numret publicerades i januari 1936 med Gerhard Lindblom (1887-1969) och Sigvald Linné (1899-1986) som redaktörer. Sven Hedin (1865-1952) skrev förordet och bidrog med en teckning gjord 1907 i Shigatse i Tibet. Ola Apenes (1898-1943), Helga Larsen (1891-1938) och Ida Trotzig (1864-1943) bidrog med var sin artikel. Utgivare var Etnografiska museet i samarbete med Bokförlags Aktiebolaget Thule.[6]

Några år tidigare, 1930, hade Etnografiska museet flyttat från sina ursprungliga lokaler på Wallingatan till tidigare militära byggnader på Ladugårdsgärdet, men idén att starta Ethnos kan ha funnits redan på Wallingatan.

Tidskriften var tänkt att bli ett forum för de svenska antropologer som arbetade på fältet utanför Europa. Samtidigt välkomnade utgivarna samarbete med utländska forskare och Ethnos kom att innehålla artiklar på både engelska, franska, tyska och svenska, för att på senare år bli uteslutande engelskspråkig.[6][4]

De sex första åren, 1936-1941, kostade en årsprenumeration 6 kr. Som en följd av ökade tryckkostnader höjdes priset 1942 till 9 kr. Medlemmar i Svenska Orientsällskapet kunde dock fortsätta prenumerera till det gamla priset.[5]

DonationerRedigera

Från början fanns ett löfte från direktör Gunnar Ekstrand på Bokförlags Aktiebolaget Thule att årligen täcka eventuella uppstående underskott.[7] 1937 mottogs ett understöd på 900 kr från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för utgivande av tidskriften under 1938. Ett antal personer skänkte samma år sammanlagt 3,060 kr för utvidgande av tidskriften.[8]

1940 mottogs 1,000 kr från direktören och grosshandlaren Clas Groschinsky (1885-1966) för att täcka underskottet för 1939, eftersom Bokförlags Aktiebolaget Thule hade upphört i början av året. Samma år beviljades ett anslag på 2,000 kronor årligen under 5 års tid från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för utgivande av tidskriften.[7] Tack vare detta understöd kunde Ethnos även komma ut under krigsåren, då de flesta prenumeranterna i utlandet inte hade någon möjlighet att översända sina prenumerationsavgifter.[9] Anslaget på 2,000 kr årligen förlängdes sedan med 2-3 år i taget och det sista året som tidskriften erhöll detta anslag var 1950.[10][11][12]

1950 överlämnade en anonym donator drygt 1,000 kr för täckande av klichékostnader i samband med en specialutgåva (festskrift) tillägnad Sven Hedin.[12] 1951 mottogs en donation på 600 USD från affärsmannen Axel Wenner-Gren (1881-1961), för att täcka innevarande års beräknade förlust.[13] 1953 mottogs för utgivande av Ethnos ett understöd av 2,000 kr (engångsanslag) från Längmanska kulturfonden och 1,000 kr från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.[14]

Redaktion & samarbeteRedigera

Gerhard Lindblom och Sigvald Linné var tidskriftens redaktörer fram till 1954. Gösta Montell anslöt 1955 och de var då tre på posten fram till 1957. Under åren 1958-1972 är det oklart vem/vilka som var redaktörer. Karl Erik Larsson tog över 1973, kanske redan 1971, då han blev chef för Etnografiska museet. 1973 inleddes också ett samarbete med Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.[15][2][16]

Ulla Wagner tog över som redaktör 1982 i samband med att hon blev chef för Etnografiska museet. Hon hade posten fram till 1986 då Don Kulick och Wilhelm Östberg tog över. Under Ulla Wagners och hennes medredaktörers ledning omformades Ethnos till en ledande tidskrift för antropologi och blev tack vare utbyte med utvecklingsländer också en av de mest spridda antropologiska tidskrifterna.[17]

Don Kulick och Wilhelm Östberg utvecklade tidskriften vidare och under deras ledning inleddes 1998 ett samarbete med Routledge (Taylor & Francis Group). Tidskriften publicerades därefter i London, medan redaktionen var kvar i Stockholm. Det försäkrade en världsomfattande marknadsföring och distribution, som ökade tidskriftens synlighet och tillgänglighet.[18]

Nils Bubandt och Mark Graham tog 2005 över som redaktörer och efter att ha varit i Etnografiska museets ägo i 73 år såldes Ethnos slutligen i början av 2009 till Routledge (Taylor & Francis Group).[19]

Skribenter i urvalRedigera

Äldre (antal publicerade artiklar)

Nyare (antal publicerade artiklar)

 • Karl Erik Larsson - 1 st
 • Ulf Hannerz - 19 st
 • Karl Eric Knutsson - 2 st
 • Philip L. Dade - 5 st
 • Henry Wassén - 5 st
 • Erik Martinsson - 1 st
 • Tomas Gerholm - 3 st
 • Anna-Britta Hellbom - 4 st
 • Wilhelm Östberg - 2 st
 • Ulla Wagner - 5 st
 • Gudrun Dahl - 5 st
 • Staffan Brunius - 1 st
 • Ronald Stade - 2 st
 • Håkan Wahlquist - 2 st
 • Ulf Björklund - 2 st
 • Don Kulick - 3 st
 • Nils Bubandt - 1 st
 • Mark Graham - 2 st
 • Thomas H. Eriksen - 6 st
 • Fred Myers - 4 st
 • Moshe Shokeid - 4 st
 • Kenneth M. George - 2 st
 • Kirsten Hastrup - 3 st
 • A. F. Robertson - 2 st
 • Joel L. Robbins - 2 st
 • Lotte Meinert - 3 st
 • Noa Vaisman - 1 st

Minnesrunor i urvalRedigera

JubileumRedigera

TidslinjeRedigera

Tabellen visar en ännu ej komplett redaktionell tidslinje.

Årgång Redaktörer Redaktionsmedlemmar Ansvarig utgivare
1936-1940 Gerhard Lindblom & Sigvald Linné i.u Gunnar Ludvig Edvard Ekstrand
1940-1954 Gerhard Lindblom
1955-1957 Gerhard Lindblom, Sigvald Linné & Gösta Montell i.u. Gerhard Lindblom*
1958-1972 i.u. i.u. i.u.
1973-1977 Karl Erik Larsson (chef på Etnografiska museet) Ulf Hannerz (Stockholms Universitet), Karl Eric Knutsson (Stockholms Universitet), Karl Erik Larsson & Bertil Söderberg (intendent på Etnografiska museet) i.u.
1978 Ulf Hannerz, Karl Eric Knutsson & Karl Erik Larsson i.u.
1979-1980 Tomas Gerholm (Stockholms Universitet), Ulf Hannerz, Anna-Britta Hellbom (intendent på Etnografiska museet), Karl Eric Knutsson, Karl Erik Larsson & Wilhelm Östberg (intendent på Etnografiska museet) i.u.
1981 Tomas Gerholm, Ulf Hannerz, Anna-Britta Hellbom, Karl Erik Larsson, Ulla Wagner (Stockholms Universitet) & Wilhelm Östberg i.u.
1982 Nr 1-2: Karl Erik Larsson

Nr 3-4: Ulla Wagner (chef på Etnografiska museet)

Nr 1-2: Tomas Gerholm, Ulf Hannerz, Anna-Britta Hellbom, Karl Erik Larsson, Ulla Wagner & Wilhelm Östberg

Nr 3-4: Gudrun Dahl (Stockholms Universitet), Tomas Gerholm, Ulf Hannerz, Anna-Britta Hellbom, Ulla Wagner & Wilhelm Östberg

i.u.
1983 Ulla Wagner & Ulf Hannerz Gudrun Dahl, Tomas Gerholm, Anna-Britta Hellbom & Wilhelm Östberg i.u.
1984-1985 Gudrun Dahl, Elisabet Lind (intendent på Etnografiska museet), Tomas Gerholm & Wilhelm Östberg Ulla Wagner
1986-1989 Gudrun Dahl, Elisabet Lind, Tomas Gerholm & Staffan Brunius (intendent på Etnografiska museet)
1990 Nr 1-2: Ulla Wagner & Tomas Gerholm Stefan Molund, Elisabet Lind, Gudrun Dahl & Staffan Brunius
1991-1993 Ulla Wagner & Tomas Gerholm Staffan Brunius, Gudrun Dahl, Elisabet Lind, Stefan Molund, Ronald Stade & Håkan Wahlquist (intendent på Etnografiska museet)
1994 Ulla Wagner & Stefan Molund Ulf Björklund, Göran Johansson, Staffan Brunius, Elisabet Lind, Gudrun Dahl & Håkan Wahlquist
1995 Nr 1-2: Ulla Wagner & Stefan Molund

Nr 3-4: Ulla Wagner & Don Kulick

Nr 1-2: Ulf Björklund, Staffan Brunius, Gudrun Dahl, Göran Johansson, Elisabet Lind, Stefan Molund, Ronald Stade & Håkan Wahlquist

Nr 3-4: Ulf Björklund, Staffan Brunius, Gudrun Dahl, Göran Johansson, Elisabet Lind, Stefan Molund, Enrique Rodriguez, Ronald Stade, Håkan Wahlquist & Wilhelm Östberg

1996-1997 Don Kulick & Wilhelm Östberg Gunilla Bjerén, Ulf Björklund, Staffan Brunius, Gudrun Dahl, Elisabet Lind, Enrique Rodriguez, Ronald Stade & Håkan Wahlquist
1998-1999 Gudrun Dahl, Thomas H. Eriksen (Oslo Universitet), Sarah Franklin (Lancaster University), Fred Myers (New York University), Bambi Schieffelin (New York University), Moshe Shokeid (Tel Aviv University) & Christina Toren Brunel (University of West London)
2000-2004 i.u. i.u.
2005-2009 Nils Bubandt & Mark Graham i.u. i.u.
2010-2012 Kenneth M. George (University of Wisconsin), Kirsten Hastrup (University of Copenhagen), Don Kulick (University of Chicago), A.F. Robertson (University of California at Santa Barbara/University of Edinburgh), Joel L. Robbins (University of California, San Diego) & Patricia Spyer (Leiden University) i.u.
2013-2016 Maria Louw (Aarhus Universitet), Kenneth M. George, Kirsten Hastrup, Don Kulick, A.F. Robertson, Joel L. Robbins, Patricia Spyer & Ulla Wagner i.u.
2017 Lotte Meinert (Aarhus Universitet), Kenneth M. Georges, Kirsten Hastru), Don Kulic), A.F. Robertsnl), Joel L. Robbiio), Patricia Sp y) & Ulla Wagner i.u.
2018 Lotte Meinert, Kenneth M. George, Kirsten Hastrup, Don Kulick, A.F. Robertson, Joel L. Robbins, Patricia Spyer & Ulla Wagner i.u.
2019 Lotte Meinert, Noa Vaisman (Aarhus Universitet), Kenneth M. George, Kirsten Hastrup, Don Kulick, A.F. Robertson, Joel L. Robbins, Patricia Spyer n& Ulla Wagner i.u.
2020 Noa Vaisman, Kenneth M. George, Kirsten Hastrup, Don Kulick, A.F. Robertson, Joel L. Robbins, Patricia Spyer & Ulla Wagner i.u.

(*) = Något osäker uppgift

KällorRedigera

 1. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1936”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1937Images/page/n17. Läst 7 juli 2020. 
 2. ^ [a b] ”Nationalencyklopedin - Ethnos”. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ethnos. Läst 16 juni 2020. 
 3. ^ ”Sveriges kulturtidskrifter (tidskrift.nu) - Ethnos”. http://tidskrift.nu/tidskrift/ethnos. Läst 16 juni 2020. 
 4. ^ [a b] ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, List of issues”. https://www.tandfonline.com/loi/retn20. Läst 18 juni 2020. 
 5. ^ [a b] ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 1, 1936, Issue 1, Editorial note (Gerhard Lindblom & Sigvald Linné)”. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.1976.9980450. Läst 18 juni 2020. 
 6. ^ [a b] ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 1, 1936, Issue 1”. https://www.tandfonline.com/toc/retn20/1/1?nav=tocList. Läst 18 juni 2020. 
 7. ^ [a b] ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1940”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1941Images/page/n11. Läst 7 juli 2020. 
 8. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1937”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1938Images/page/n11. Läst 7 juli 2020. 
 9. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1945”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1946Images/page/n9. Läst 8 juli 2020. 
 10. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1944”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1945Images/page/n9. Läst 8 juli 2020. 
 11. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1947”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1948Images/page/n11. Läst 8 juli 2020. 
 12. ^ [a b c] ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1950”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1951Images/page/n9. Läst 8 juli 2020. 
 13. ^ ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 16, 1951, Issue 1-2, Preface (Gerhard Lindblom)”. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.1951.9980724. Läst 8 juli 2020. 
 14. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1953”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1954Images/page/n9. Läst 8 juli 2020. 
 15. ^ ”Libris - Ethnos”. http://libris.kb.se/bib/3410969?vw=full. Läst 7 juli 2020. 
 16. ^ ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 38, 1973, Issue 1-4, Editorial (Karl Erik Larsson)”. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.1973.9981063. Läst 14 oktober 2020. 
 17. ^ ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 61, 1996, Issue 1-2, Editorial note (Don Kulick & Wilhelm Östberg)”. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.1996.9981525. Läst 24 juni 2020. 
 18. ^ ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 63, 1998, Issue 1, Editorial note (Don Kulick & Wilhelm Östberg)”. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.1998.9981562. Läst 24 juni 2020. 
 19. ^ ”Taylor & Francis Online - Ethnos, Journal of Anthropology, Volume 74, 2009, Issue 2, Editorial note (Nils Bubandt & Mark Graham)”. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00141840903000411. Läst 2 juli 2020. 
 20. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1951”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1952Images/page/n13. Läst 8 juli 2020. 
 21. ^ ”Statens etnografiska museum - Årsberättelse för 1952”. https://archive.org/details/EMArsberattelse1953Images/page/n17. Läst 8 juli 2020. 

Externa länkarRedigera