Längmanska kulturfonden är en svensk stiftelse som sedan 1919 utdelar stipendier, bidrag och priser till kulturverksamhet i vid mening. Fonden skall främja humanistiska vetenskaper som teologi och juridik, naturvetenskaper som medicin, folkbildning samt konst och litteratur som dans, musik, och film.[1]

Fonden bygger på kapital testamenterat av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Fonden delar bland annat årligen ut Längmanska kulturfondens stora kulturpris, vilket 2015 var på 150 000 kronor. År 2015 behandlade stiftelsen 1.482 bidragsansökningar, varav 343 beviljades med totalt 9,9 miljoner kronor.

Längmanska fondens stora kulturpris, pristagare Redigera


Längmanska kulturfondens Finlandspris till finlandssvenska författare, pristagare Redigera

Källor Redigera

Noter Redigera