Erik Ahlman

finländsk filosof och lingvist

Erik Gustaf Ahlman, född 8 maj 1892 i Åbo, död där 27 augusti 1952, var en finländsk filosof.

Ahlman avlade filosofie doktorsexamen 1916. Han verkade som latinlektor i Viborg 1922–1927, var 1926–1930 docent i filosofi och 1931–1935 adjunkt i klassisk filologi vid Helsingfors universitet samt 1935–1948 professor i filosofi och teoretisk pedagogik vid Pedagogiska högskolan i Jyväskylä, vars rektor han var 1940–1948. Han blev 1948 professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet.

I sina talrika vetenskapliga skrifter dryftade Ahlman bl.a. olika värdeteoretiska problem samt behandlade etiska och estetiska frågor. Bland hans arbeten märks Arvojen ja välineitten maailma (1920) och det postuma Ihmisen probleemi (1953).

KällorRedigera