Jyväskylä universitet

utbildningsinstitution i Jyväskylä i Finland

Jyväskylä universitet är ett universitet i staden Jyväskylä i Finland. Det har sju fakulteter: humanistiska, informationsteknologiska, pedagogiska, idrotts- och hälsovetenskapliga, matematisk-naturvetenskapliga, handelsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns över 15 000 studenter och en personalstyrka omkring 2 300; år 2003 togs 1 236 magisterexamina och 106 doktorsexamina vid universitet.

Agora-huset

Jyväskylä universitet grundades år 1966, men har sina rötter i det första finskspråkiga lärarseminarium som grundades i staden 1863. Denna ändrade 1934 namn till Pedagogiska högskolan (Kasvatusopillinen korkeakoulu) och 1966 till Jyväskylä universitet.

RektorslängdRedigera

Externa länkarRedigera