En enhetsbokstav betecknar en fysisk lagringsenhet i operativsystemen CP/M, DOS-familjen och Microsoft Windows-familjen.

Några exempel på enhetsbokstäver:

Ingen av dessa enhetsbokstäver är dock "bestämda" till en viss enhet, CD-ROM kan ibland dyka upp på E: eller G:, nätverksenheterna kan dyka upp på H:, Z: etc helt utan standardisering. Många Novell Inc-nätverk använde sig dock av F: för inloggningsskript. Prompten i operativsystemet ms-dos såg vanligen ut som c:\>, eftersom användaren som standard hamnade i primär hårddisks första partition.

Utöver standard finns enhetssträngar, eftersom de består av mer än en bokstav:

  • CON: - konsolen, tangentbord och skärm, kan exempelvis användas för att skapa en fil i DOS med kommandot "copy CON: <filnamn>" vilket låter användaren skriva text tills den skriver ett filsluttecken (CTRL+Z).
  • COM1: ... COMn: - seriella portar.
  • LPT1: ... LPTn: - parallellportar (från Line PrinTer), man kan skriva ut en fil genom att kopiera den till den här "enhetsbokstaven", "copy <filnamn> LPT1:".
  • PRN: - skrivaren, vanligtvis detsamma som LPT1:
  • NUL: - icke-enheten, ett hål ut i ingenstans, man kan slänga en fil genom att flytta den hit med "move <filnamn> NUL:". Jämförbart med Unix-världens /dev/null.
  • AUX: - yttre enhet av något slag.

Detta har effekten att filer inte kan ha namn som till exempel CON eller AUX eftersom dessa är reserverade för annat.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera