Ett filträd (engelska: file tree) är en hierarkisk struktur för att sortera innehållet i ett filsystem.

 • DOS-liknande operativsystem representerar ofta ett filsystem i form av separata enhetsbokstäver med individuella hierarkier, det vill säga en hierarki under A:, en under C: etc. Också till exempel VMS har ett liknande system.
 • Unix-liknande operativsystem har ett enda filträd, där de olika filsystemen kan monteras in.

För enskilda användare är det framförallt viktigt att kunna hitta i hemkatalogen, där de egna filerna finns i de flesta månganvändarsystem (DOS, CP/M etc. har inte någon standard för hemkataloger).

Typiskt filträd för Windows XP Redigera

  C:\
  |
  +-- Windows
  |  |
  |  +-- Application Data
  |  |
  |   ..
  |
  +-- Program
  +-- Documents and settings
    |
    +-- Användarnamn 1
    |  |
    |  +--Mina dokument
    |   |
    |   +--Mina bilder
    |   +--Min musik
    |   +--Mina videoklipp
    +-- Användarnamn 2
    |
     ..

Typiskt DOS-liknande filträd från Windows 95 Redigera

  C:\
  |
  +-- Windows
  |  |
  |  +-- Application Data
  |  |
  |   ..
  |
  +-- My Documents
    |
    +-- My Music
    +-- My Images

Typiskt Unix-liknande filträd Redigera

  /
  |
  +-- bin/
  +-- etc/
  +-- home/
  |  |
  |  +-- kalle/   ← kan ofta förkortas ~kalle/
  |  +-- pelle/
  |  +-- lisa/
  |  ..
  |
  +-- tmp/
  +-- mnt/
  |  |
  |  +-- cdrom/
  |  +-- floppy/
  |
  +-- dev/
  |  |
  |  +-- tape
  |  +-- null
  |  ..
  |
  +-- var/
  |  |
  |  +-- mail/
  |  +-- tmp/
  |    |
  |    +-- mp3/
  ..

Se även Redigera