Engersgården

byggnadsminne i Åmål

Engersgården (alternativt Ekmansgården eller Söderbergsgården, i Bebyggelseregistret Ekmansgården–Söderbergsgården) är en borgargård i kvarteret Flaggan vid Södra Ågatan 3 i Åmål.[1] Byggnaden, som uppfördes år 1788, är byggnadsminne sedan den 17 april 1978.[2]

Engersgården
BostadsbebyggelseBorgargård
Engersgården.
Engersgården.
Land Sverige
Län Västra Götalands län
Kommun Åmåls kommun
Ort Åmål Flaggan 2
Adress Södra Ågatan 3
Koordinater 59°3′9.58″N 12°42′33.62″Ö / 59.0526611°N 12.7093389°Ö / 59.0526611; 12.7093389
Kulturmärkning
Byggnadsminne 17 april 1978
 - Referens nr. 21300000013514, RAÄ.
Byggherre Anders Ekman
Ägare Per Enger
Färdigställande 1788
Byggnadsmaterial Trä – liggtimmer, träpanel, lockpanel

Huset är med sin ansenliga storlek och symmetriska fasadlinjer samt sitt brutna, valmade tak ett mycket välbevarat exempel på en högreståndsbostad från 1700-talets senare del.[3]

HistoriaRedigera

Kvarteret Flaggan bestod under 1600–1700-talet av endast en tomt, då kyrkogårdsruinen och stadsstaketet hindrade en vidare utvidgning åt öster. En utvidgning skedde först på 1840-talet och kvarteret indelades i tre tomter. Under 1900-talet har dessa reducerats till två.[2]

Ekmansgården uppfördes år 1788 av borgmästaren Anders Ekman sedan ett tidigare bostadshus från 1752 förstörts vid stadsbranden 1777. Den nuvarande byggnaden står på samma grund och från det äldre huset är även ett källarvalv bevarat.[3]

Huset renoverades av nuvarande ägarens far 1947–1951, alla interiörer härstammar från denna tid. Källaren byggdes ut med bland annat tvättstuga och bastu.[4]

Byggnaden kallades ursprungligen Ekmansgården efter borgnästaren Anders Ekman. År 1901 köpte fältläkaren Arthur Söderberg och hans hustru Anita gården, som då bytte namn till Söderbergsgården. Numera kallas den Engersgården efter nuvarande ägaren Per Enger och dennes far, disponenten Yngve Enger, som i slutet av 1940-talet renoverade gården.[5]

BeskrivningRedigera

Engersgården är ett långsträckt bostadshus i två och ett halvt plan av trä med sockel av putsad sten. Stommen utgörs av liggtimmer klädd med ljust ockragul locklistpanel. Detaljer som fönster, knutlådor, takfotlister med mera är vitmålade. Entrén mot gården består av en betongtrappa och vita parspegeldörrar. Två par kopplade släta och vitmålade kolonner bär upp en balkong med träräcke av dels träspeglar och dels svarvade balustrar. Byggnaden har skiffertäckt mansardtak med valmade gavelspetsar, ovanför balkongen finns en "frontespis" (egentligen en bred takkupa med två fönster) med klassicerande gavelmotiv med pilastrar i hörnen. På vardera sidan sitter mindre takkupor, långsidan mot gatan har en i mitten placerad takkupa, sydvästra kortsidan har en sidoentré och en mindre balkong.[6][3]

InteriörRedigera

Bottenvåningen har två lägenheter, övervåningen likaså, och vinden är inredd till kontor. Interiörerna är från 1947–1951. En del byggnadsmaterial som revs vid renoveringen återanvändes; gamla bjälkar sågades till exempel upp till ett praktfullt salsgolv i övervåningens större lägenhet.[7]

Källaren består dels av äldre källarvalv av tegel som härstammar från ett tidigare hus på platsen. Väggarna är täckta med hundratals namnteckningar från besökare genom åren (källarvalvet har använts som sällskapslokal). Resten av källaren utgörs av förrådsutrymmen, tvättstuga, bastu etcetera som tillkom vid renoveringen 1947–1951.[7]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Åmål kn, FLAGGAN 2 EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN – Karta”. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaKarta.raa?anlaggningId=21300000013514&page=karta. Läst 26 april 2021. 
  2. ^ [a b] ”Byggnadsminnesförklaring jämlikt lagen (1960:690, senaste lydelse 1976:440) om byggnadsminnen av bostadshuset på fastigheten Flaggan 2 (Ekmansgården–Söderbergsgården) i Åmåls tätort”. Länsstyrelsen Älvsborgs län. 17 april 1978. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showDokument.raa?dokumentId=21000001708331&thumbnail=false. Läst 26 april 2021. 
  3. ^ [a b c] ”Åmål kn, FLAGGAN 2 EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN – Anläggning – Historik”. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000013514&page=historik&visaHistorik=true. Läst 26 april 2021. 
  4. ^ ”ÅMÅL FLAGGAN 2 - husnr 1, EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN – Byggnad – Historik”. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000586210&page=historik&visaHistorik=true. Läst 26 april 2021. 
  5. ^ ”Gamla staden – Engersgården”. Åmåls kommun. https://www.amal.se/fakta-om-amal/amal-forr-och-nu/gamla-staden/engersgarden/. Läst 26 april 2021. 
  6. ^ ”Åmål kn, FLAGGAN 2 EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN – Anläggning – Beskrivning”. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21300000013514&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true. Läst 26 april 2021. 
  7. ^ [a b] ”ÅMÅL FLAGGAN 2 - husnr 1, EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN – Byggnad – Beskrivning”. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaBeskrivning.raa?byggnadId=21400000586210&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true. Läst 26 april 2021. 

Vidare läsningRedigera

  • Byggnadsminnen 1961-1978: förteckning över nya byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. 1981. Libris 8350874. ISBN 9138063603 
  • Björkman Eva antikvarie, Emanuelsson Lena, Overland Viveka, red (2016). Hus, människor, minnen. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 0280-4174; nr 93. Göteborg: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. sid. 107-109. Libris 19352952. ISBN 9789176862742 

Externa länkarRedigera