Energimärkning visar hur pass energikrävande en vara är. Energiklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är bäst, och med pilar från grönt till rött. För vissa varor finns energiklasserna A+, A++ och A+++, där A+++ använder minst energi.".[1] Idag är det Statens Energimyndighet, STEM, som ansvarar för att energimärkningen efterföljs. Tidigare var det Konsumentverket som skötte den uppgiften. STEM ansvarar för att regler och förordningar efterföljs och utdömer vite om märkningen missköts.[2]

Ny energimärkning för kylskåp

Varor som skall energimärkas redigera

Vitvaror

Brunvaror


Byggnader

För byggnader gäller en särskild lagstiftning, Lag om energideklaration för byggnader (2006:985), som omfattar alla byggnader med vissa undantag.


Lampor

 
Energiklasser för lampor

På varje förpackning skall finnas


Däck

Från och med 1 november 2012 måste däck energimärkas med energieffektivitet, bullernivå och däckets våtgrepp.[3]

Varor som kan energimärkas redigera

Fönster

  • Fönster energimärks på frivillig basis

Bilar

  • Bilar energimärks på frivillig basis

Källor redigera