Personbil är ett motorfordon avsett för persontransport.

Audi A5 Coupé är exempel på personbil klass I.

Svensk lagstiftning

redigera

Klass I

redigera

En personbil är enligt svensk lag (SFS 2001:559 2§) en bil inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen. Det betyder i kort att 9 personer som mest kan samtidigt förflyttas i en personbil.

Alla personbilar är märkta med en VIN-kod, vilken ofta benämns chassinummer.

Klass II

redigera
 
Hymer B524 SL är med sin totalvikt på 4 ton ett exempel på en personbil klass II.

Personbil klass II är en bil permanent inredd med bostadsutrymme. I dagligt svenskt tal kallas de oftast husbilar men tyngre husbilar kan även registreras som lastbilar.

För att köra Personbil klass II måste man ha lägst B-behörighet. Om fordonets totalvikt överstiger 3,5 ton måste man ha C1 eller C-behörighet.

Om föraren har fått B-behörighet före juli 1996 har man rätt att köra Personbil klass II oberoende av vikt. Detta gäller bara om körkortet inte varit återkallad av någon orsak efter detta datum.

Finländsk lagstiftning

redigera

En personbil definieras i fordonslagen (FFS 1090/2002 10§) som ett för persontransport tillverkat fordon med plats för högst åtta personer utöver föraren.

Externa länkar

redigera