Emil Lask, född 25 september 1875, död 26 maj 1915, var en tysk filosof.

Lask anslöt sig till den Windelband-Rickertska skolan, vars läror han dock självständigt utformade i idealistisk-metafysisk riktning. Hans sparpsinniga undersökningar i kunskapsteori och logik är särskilt värdefulla. Lasks samlade skrifter, bland vilka märks Fichtes Idealismus und die Geschichte, Die Lehre vom Urteil och Die Logik der Philosophie utkom i 3 band 1923-24.

KällorRedigera