Ekvivokation är ett felslut som innebär att man använder ett ord i fler än en betydelse i samma argument. Exempel: "Alla är barn till sina föräldrar. Barn bör inte arbeta. Alltså bör ingen arbeta."

Se ävenRedigera