Ekvivokation är ett felslut som innebär att man använder ett ord i fler än en betydelse i samma argument.

Exempel redigera

Beakta de två premisserna

  • "Alla är barn till sina föräldrar." och
  • "Barn bör inte arbeta."

samt slutsatsen

  • "Alltså bör ingen arbeta."

I den första premissen har ordet "barn" betydelsen "avkomma". I den andra premissen har ordet "barn" betydelsen "minderårig". Därför är slutsatsen inte en logisk följd av premisserna.

Se även redigera