Einar Blidberg

en svensk viceamiral, marinstabschef och chef för Kustflottan

Carl Einar Blidberg, född den 20 september 1906 i Gundmundrå, död 1993, var en svensk sjöofficer.

Blidberg som konteramiral.

Blidberg, som var son till häradsskrivare Tage Blidberg och Ragnhild Vilhelmina Ekelund, tog sjöofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1928 och utnämndes då till fänrik. Befordrades till underlöjtnant 1930, löjtnant samma år och kapten 1939. Han uppnåde graden viceamiral 1971.[1] Bland kommenderingarna kan nämnas chef för Kustflottan fram till 1966 och därefter chef för Ostkustens örlogsbas.

Blidberg var ordförande i Sjöofficerssällskapet i Stockholm 1966–1971. Ordförande i Sjöhistoriska samfundet 19681987. Hedersledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

UtmärkelserRedigera

KällorRedigera

  • Kungliga Sjökrigsskolan 1867–1942, del II, Redaktör Kommendörkapten Georg Hafström, Eskilstuna 1942
  • Sjöofficerssällskapet i Stockholm 1849–1999, minnesskrift med anledning av Sällskapets 150-årsjubileum, sammanställd och bearbetad av kommendör 1 gr Ulf Samuelsson, Elanders tryckeri 2000

NoterRedigera

  1. ^ ”142 (Vem är det : Svensk biografisk handbok / 1993)”. runeberg.org. http://runeberg.org/vemardet/1993/0142.html. Läst 4 juli 2019. 
  2. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 13 (1960–1969), p. 23, digital avbildning.