Häradsskrivare

ansvarig för mantalslängder och skatter

Häradsskrivare kallades i Sverige åren 1918–1966 chefen över ett fögderi, vars verksamhet mellan 1967 och 1990 organiserades i lokala skattemyndigheter inom fögderierna.

Före 1918 var häradsskrivaren ansvarig för att underhålla jordeböckerna och skapa mantalslängder som användes för den lokala skatteuppbörden,[1] men han var då inte chef för fögderiet, utan det var istället en kronofogde.[2]

Häradsskrivaren var en tjänsteman underställd länsstyrelsen.[3][2]

I Gamla Finland 1744–1783 och 1797–1812 var häradsskrivaren den ledande tjänsteman i lantkommissariaten vid sidan av lantkommissarien, det vill säga kronofogden, med samma uppgifter som häradsskrivarna hade i den svenska länsförvaltningen, det vill säga förandet av lantkommissariatets räkenskapsböcker och skattelängder.[4] Innan magistraterna avskaffades 2020 i Finland var häradsskrivaren chefen för en magistrat.[5]

Bilder redigera

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera