En duo kallas två musiker som uppträder tillsammans, men det används även i andra sammanhang där två personer utför något ihop. En sång eller ett musikstycke avsedd för två personer eller två instrument kallas duett. Detta kommer av latinets räkneord för två.

Andra musiktermer för sammanhang där två musiker samverkar är bicinium och fyrhändigt piano.

Exempel på duogrupper

redigera