Öppna huvudmenyn

Diates (eller verbalgenus, verbgenus) är en böjningskategori hos verb. I svenskan finns två diatesformer: aktivum och passivum. I svenskan slutar alla verbformer i passiv diates på -s. Objektet i en aktiv (transitiv) sats blir subjekt i en motsvarande passiv sats: Olle (subjekt) badar (predikat) hunden (objekt) motsvaras av Hunden (subjekt) badas (predikat) av Olle (agentadverbial). I vissa språk finns fler diatestyper. De kan till exempel ha reciprok eller reflexiv funktion.