Objekt är den satsdel som beskriver de ting och personer som medverkar i en sats utan att utgöra subjekt, exempelvis "vatten" i meningen "Jag hämtade vatten". Satsdelen objekt beskrivs dock alltid närmare när man genomför en satslösning. Man brukar då tala om följande former av objekt: direkt objekt, indirekt objekt och prepositionsobjekt.

Primära satsdelar i
svensk satslösning
Relaterade artiklar

Direkt objektRedigera

Det direkta objektet betecknar den/dem/det som utsatts för den handling som beskrivs av subjektet och predikatet. Det direkta objektet utgörs av en nominalfras, bisats eller infinitivfras. I språk med olika kasus markeras det direkta objektet med ackusativ. I sådana språk, som tyska och latin, kallas det direkta objektet även ackusativobjekt.

Indirekt objektRedigera

Det indirekta objektet betecknar den/dem/det som inte utsätts för den handling som drabbar det direkta objektet, vilket beskrivs av subjektet och predikatet. I språk med olika kasus markeras det indirekta objektet med dativ. I sådana språk, som tyska och latin, kallas det indirekta objektet även dativobjekt.

PrepositionsobjektRedigera

Kallas även objektadverbial.

Prepositionsobjektet utgörs av en prepositionsfras och har samma semantiska roll som direkt eller indirekt objekt. Prepositionsobjektet inleds alltid med en preposition och rektionen kan flyttas till satsens början utan att betydelsen ändras (sk. prepositionsstrandning). Själva prepositionsstrandningen kan genomföras på alla prepositionsfraser och är inget bevis på att prepositionsfrasen är ett prepositionsobjekt, detta måste analyseras utifrån prepositionsfrasens semantiska roll. Prepositionobjektet står på TSRO-adverbialens plats i satsschemat.