Dialogus creaturum (egentligen Dialogus creaturum optime moralisatus eller Dyalogus creaturarum moralizatus), Skapelsens sedelärande samtal, är en fabelsamlinglatin bestående av 122 dialoger. Det har föreslagits två olika författare till verket, Mayno de Mayneri och Nicolaus Pergamenus; båda levde under 1300-talet.

Sida ur Johann Snells utgåva av Dialogus creaturum.

Dialogus creaturum är den första boken som trycktes i Sverige. Det var den 20 december 1483 på nuvarande Riddarholmen där Johann Snell från Rostock hade sitt tryckeri. Fem exemplar av denna utgåva finns bevarade.

De 122 fristående delarna av Dialogus påminner i mycket om moderna barnsagor. I varje dialog träffas förmänskligade varelser, och de kortfattade berättelserna förmedlar en enkel sensmoral som förklarande avslutar dialogen. Sensmoralen berör jordiska bekymmer och är hämtade från olika etiska auktoriteter som Bibeln, kyrkofäderna och antikens filosofer. Titelns dialoger syftar till den dubbla författarrollen, där berättelsen åskådliggör det följande citatet. Antagligen har fablerna använts av präster som inspiration till predikan.

Ett fotolitografiskt avtryck av 1483 års utgåva utgavs 1883. I samband med svenskt boktrycks 500-årsjubileum 1983 utgav Michaelisgillet i samverkan med Bra Böcker en faksimil av denna bok med översättning och kommentar.

Externa länkar redigera