Demokratisering syftar på införandet av demokrati. Det innebär oftast att ett land går från en diktatur eller enpartistat till ett politiskt system med flera olika alternativa politiska partier samt medborgerliga fri- och rättigheter, samt fria val.

I de flesta länder har detta skett genom gradvisa reformer av statsskicket över lång tidsperiod, men det kan också ske genom att det gamla statsskicket utmanövreras genom revolution eller statskupp.