Polärdiagram är en typ av diagram som visar intensiteten av en kraft i olika riktningar, 360 grader.

Polärdiagram här för att visa intensiteten av ljud mätt i decibel i olika riktningar från en ljudkälla

Ett exempel på användning är för att visa ljusflödets intensitet i en bestämd riktning från en ljuskälla, där intensiteten visas i candela (cd) eller kilolumen (klm). Ljusdatan kan användas som belysningsplanering i ett ljusberäkningsprogram. Armaturfabrikanter redovisar ljusfördelning kurvorna på armaturerna för att visa hur ljusstyrkan varierar runt en armatur & detta innebär att man enklare kan välja en armatur med rätt ljusflöde till projektet.