Ett stapeldiagram

Stapeldiagram är en diagramtyp som genom höjden på staplarna visar olika faktorers värden.

Se ävenRedigera