Desegregering är benämning för en process som, mer eller mindre planlagt, upphäver segregation. Begreppet används oftast med hänvisning till det federala upphävandet av rasistiskt grundad segregation i USA från 1950-talet och framåt. Desegregation var länge ett mål för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, både före och efter USA:s högsta domstol dömde till fördel för käranden i det prejudicerande målet Brown mot Board of Education (utbildningsnämnden). Att avsluta segregeringen i skolsystemet och militären ansågs särskilt viktigt. Rasintegration i samhället var ett närliggande mål.

Se ävenRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.