Decen (vanlig felskrivning deken) är ett omättat kolväte, närmare bestämt en alken med 10 kolatomer, en dubbelbindning och summaformeln C10H20.

Motsvarande mättade kolväte, alkan, heter dekan.