Med ett maskformigt nätverk eller meshtopologi menas att varje förbindelse till en nod är en maska i datornätverket. Om man pratar om true-meshtopologier menar man nätverk där alla noder är förbundna med varandra.

Topoloxía en malla completa.png
Maskformigtnätverk. Till vänster True-Mesh, till höger Mesh

FördelarRedigera

  • Säkert nätverk då kabelbrott inte innebär nätverkshaveri

NackdelarRedigera

Se ävenRedigera