Datornätverk

sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra IT-enheter som överför information mellan varandra
(Omdirigerad från Datornät)

Datornätverk utgörs av sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra genom ett i förväg specificerat protokoll, till exempel TCP/IP.

NätverkstopologierRedigera

Nätverkstopologin beskriver i vilket mönster de olika noderna (enheterna) i nätverket är hopkopplade. Den underliggande nätverkstekniken begränsar vilka topologier som är möjliga.

NätverksklasserRedigera

Nätverksklassen beskriver storleken på nätverket och vad det används till, men behöver inte vara kopplat till en viss nätverksteknik.

NätverksprotokollRedigera

BegreppRedigera

Se ävenRedigera