Kantutjämning är en renderingsteknik som används inom bildbehandling för att ge sken av en högre upplösning än vad som egentligen används. Skärpan på linjer tunnas ut genom att variera färgerna i de närliggande pixlarna. Ofta kantutjämnas typsnittskonturer för minska skärpan i linjerna då de presenteras på bildskärmen.

Kantutjämning på nära håll. Den högra linjen är kantutjämnad

Inom engelskan benämns termen anti-aliasing för att tekniken går ut på att ta bort vikningseffekten - aliasing på engelska.

Tekniken går ut på att kanterna på en polygon renderas med en färg som ligger mellan bakgrunden och polygonens egen färg.