Dansk uradel (eller ældgammel adel), är den äldsta adeln i Danmark. Som sådan räknas den adel, som är känd från tiden före reformationen. Nyare adel är som regel brevadel.

Danska uradelssläkter är bland andra:

Se även redigera

Källor redigera

 • Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening
 • Dansk Biografisk Leksikon udg 2 og 3
 • Trap: Danmark
 • Maclagan & Louda: Lines of succession. Royal families of Europe. 1981
 • Mogens Bugge: Våre Forfedre. 1939
 • Svenskt biografiskt Lexikon 1919
 • Norsk biografisk Leksikon.
 • Raneke: svenska medeltidsvapen.
 • Erik Ulsig: Danske Adelsgodser i Middelalderen.
 • Wernstedt, Möller, Gillingstam: Äldre svenska frälsesläkter.
 • Tor Flensmarck: Skånelands medeltid: orter & ätter.