Öppna huvudmenyn

Walkendorff eller Walckendorff är en gammal adelsätt, som antas härstamma från byn Walkendorff i Tessin, Mecklenburg i Tyskland.[2] Den återfinns i Danmark vid slutet av 1300-talet, där Peder Walkendorff omnämns 1386. Ätten dog ut i Danmark 1747 med major Børge Walkendorff.[3] En svensk gren naturaliserades den 7 juni 1664 och introducerades samma år på det svenska Riddarhuset under nr 25.[2] Släkten Walkendorff anses vara av tysk uradel, men räknas också som dansk uradel, där den benämndes som riksrådsadel. Arthur G. Hassø skriver i boken om Kristoffer Valkendorf, fritt översatt från danskan: " Denna adelsätt, där adelskap härrör från en så avlägsen forntid, att det icke är möjligt att bestämt datera någon exakt tidpunkt".[4]

Walkendorff
Vapensköld för ätten Walkendorff nr 25, Målad på koppar 1664, Riddarhuset
Vapensköld målad av C.H Tersmeden 1900[1]
Inflyttad1658
Adladnaturaliserad 1664
SynonymWalckendorff
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1664 med Christopher Walkendorff (1621–1690)
GradAdlig ätt nr 25
Danmark Adel i Danmark
NaturaliseradUradel
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1747
SvärdssidanBørge Walkendorff
WWW
Webbplatswalkendorff.com

Släktens ursprungRedigera

I Terkel Klevenfeldts samlingar från början av 1700-talet, som förvaras i Rigsarkivet Köpenhamn, står det att: ”Den förste som bosatte sig i Danmark kom med kung Christopher av Bayern och hette Peder Walckendorff. Hans fader hette Henning Walckendorff och hans moder fru Wendell Barsnig. Hans farmoder var Fru Cathrine von Landshüt, hans mormor hette Fru Anna Bartensleben. Välborne Hr. Peder Walckendorff hustru hette Fru Mette Mandorff. De hade tillsammans en son och tre döttrar.”

Sophie Brahe, syster till Tycho Brahe och själv en välrenommerad släktforskare, skriver i en av sina släktböcker, som hon fått ärva av Christian Eriksen, en oäkta son till Erik Walkendorff till Glorup:

"Familien Barsuig førte i sit Skjold et stående gråt Dyr med rød Tunge i Blåt, Bartensleben et Vildmandshoved med grøn Lavrbærkrans i Blåt og von Landshut 3 Kroner på en rød Bjelke i blåt Felt". Släktboken förvaras nu på Lunds universitetsbibliotek.

Ätten skrev sig som Wokendorph år 1374 och det finns vissa indicier som pekar på att familjen även kan härstamma från Bayern eller Österrike. Stammodern Cathrine von Landshüt namn är ett av dem. Staden Landshut ligger i den tyska delstaten Bayern. Bartensleben är en ort i Sachsen-Anhalt. Barsuig kunde vara Barsewisch eller Braunschweig. Det sistnämnda kan stämma med Braunschweigs vapensköld[5] som just har ett stående djur i gråblått.

En annan hypotes om ursprunget förs fram redan 1630 av Niels Heldvad, som i sin skrift Navneetymologi skriver följande:

" Den förste Falckendorp kom ind i Danmark med Kong Kristoffer af Baiern, var født af Friherreslægt i Tirol". Här stavas namnet med F och anledningen till detta finns i släktens vapensköld med tre svarta falkvingar i hjärtskölden. Det ska även funnits ett slott med samma namn, och det ska ha legat i trakterna av Bayern/Tyrolen, numera i Österrike.

I en skrift från 1731 och utgiven i Köpenhamn samma år, Dännemarckische Norwegische Staats- und Reichs-Historie, på sidan 587 ,stavas namnet Falckendorp i uppräkningen av danska adelsätter. Boken förvaras i det Kejserliga och kungliga hovbiblioteket i Wien och finns tillgänglig som e-bok på Google Books.[6]

Det kan även finnas en anknytning till byn Walkendorf, ett litet samhälle nära staden Tessin i Rostocksdistriktet Mecklenburg - Vorpommern i Tyskland. Vid en utgrävning 1893 fann man rester av en borg i området. Redan på 1200-talet omnämndes personer som bar namnet Vokendorph, huruvida dessa har anknytning till ätten är fortfarande ovisst. Byn Walkendorf är uppkallad efter Walik castrensis af Demmin (1216) (Wallkendorp).[2] I andra äldre urkunder kallas byn Villa Walic, Walkendorpe). Byn erövrades 1273 av furstarna Nicholaus, Heinrich och Johan von Werle. År 1321 nämns en Willekinus Duvendick som sätter tre gårdar i Kuckenshagen,Barth i pant till en Walkendorf, vars förnamn saknas. Väpnaren Nicolaus Walkendorp i Coslin nämns 1351. Conrad Walkendorf var dekanus vid Marienkirche i Rostock 1486. Huruvida dessa personer tillhör samma släkt, som den som utvandrade till Danmark är oklart. Det har funnits personer med namnet Walkendorf i området genom århundraden. Mot slutet av 1700-talet utvandrade personer med namnet Walkendorff från Hamburg och Leipzig till USA och bosatte sig i New York, Ohio, och i Illinois, där efterlevande ättlingar fortfarande finns.

Personer som bär namnet Walkendorff återfinns även i nuvarande Finland från mitten av 1740-talet och deras ättlingar fortlever där. Den förste som nämns är ynglingen Carolus Walchendorf, som gifter sig i byn Liexa Pielisjärvi, nuvarande Finland den 5 juli 1746 med klockardottern Eva Wallia.[7]. En son till paret som föds den 26 april 1751 döps till Christopher[8] vilket är ett vanligt förekommande namn i ätten Walkendorff.

Föräldrarna till Carolus finns inte angivna i någon nu funnen skriftlig källa. En hypotes är att han är son till Kjeld (Kjell) Walkendorff född 1686 på Ellinge slott. Han var son till Hans Walkendorff och Margareta Elisabet Jürgensdatter Barnekow, och bror till nedan nämnde Göran Christopher Walkendorff (1682-1739). Kjeld (Kjell) Walkendorff gifte sig 1723 med Engel Berg, dotter till kommendanten på Tavstehus Anders Berg och Anna-Maria von Meuman, i hennes andra gifte. Gift första gången med Ernst Boije af Gennäs. Familjen uppges ha levt på Retula gård[9] i Tyrvännön/Tyrvändä kapell [10]

Karl Valkendorf född 1826 återfinns 1853 till Pielisjärvi i Finland[11]. Ättlingar till honom flyttade under 1960-talet till Sverige och bor i dag företrädesvis i Småland. De skriver sig Valkendorff, på senare tid har de även börjat stava namnet med W. Det finns inga dokument eller historiska källor, som tyder på, att de skulle tillhöra den adliga ätten Walkendorff.

Forskning pågår för att finna eventuella släktskap, och DNA-tester av typen autosomalt DNA är påbörjade. Resultaten är lovande, det finns släktskap, men exakt var detta släktskap finns med en eventuell gemensam anfader, är inte fastställt. Utökad provtagning behövs för att nå säkra resultat.

Representanter för huvudmannagrenen av den adliga ätten Walkendorff tjänstgjorde under en period i Nyland, nuvarande Finland, men flyttade under 1760-talet till Uppland, Sverige. Då kyrkböcker från det numera finska området helt eller delvis saknas på grund av krig och bränder, har det inte gått att följa ätten fullt ut. År 1764 återfinns Christopher Walkendorff f.1726 i Nyland, son till Göran Christopher Walkendorff (1682-1739) i Härkeberga Uppland. Det är från honom, som den svenska äldre och yngre huvudmannagrenen utgår.

Ätten Walkendorff / Valkendorf i DanmarkRedigera

Som redan berättats hette den förste släktmedlem, som bosatte sig i Danmark, Peder Walckendorff. Det bör poängteras, och är troligen en viktig ledtråd i sökandet efter ursprunget, att de första av ätten Walkendorff inte bosatte sig i Danmark, utan hade olika uppdrag i landet, när släktnamnet först omnämns.Detta gäller den Henning I Walkendorff (-1374), som tros vara far till Peder Henningsen Walkendorff, död efter 1405.

Det kan förklara, varför det skiljer närmare 100 år i den skriftliga dokumentationen om, när familjen återfinns i Danmark. Namnet förekommer i olika sammanhang, oftast i samband med att de medföljer olika furstars, men även drottningars sällskap. Henning Wokendorph/Walkendorff nämns 1374 i samband med, att greve/graf Heinrich II (der Eiserne) von Holstein-Rendsburg (1317-1384) besöker Danmark.Här finns kopplingen åter till von Werle, Heinrich II var son till Gerhard III der Große von Holstein och furstinnan Sophie von Werle (1298-1340), dotter till ovan nämnde Nicholaus von Werle (1265-1316) och Richeza af Danmark (-1308). Peder Henningsen Walkendorff var troligen i drottning Margaretas tjänst, ty han beseglar flera av hennes brev under åren 1378–1400. Han var riddare 1399 och levde ännu 1405, då han befann sig i konung Eriks och drottning Margaretas följe i Helsingborg.

Medlemmar av ätten WalkendorffRedigera

Henning I Walkendorff (Wokendorp) (-1374)

Peder Henningsen Walkendorff död efter 1405. Gift 1:o med Carin Bosdotter Grubbe,Gift 2:o med Metta Manderup. I det första äktenskapet föddes sonen Henning och dottern Ellen Pedersdatter, gift med Gert Mogensen.

Henning Pedersen Walkendorff till Højbygaard. (-1475). Gift med Inger Axelsdatter Gøye,

Axel Henningsen Walkendorff till Glorup (- 1 maj 1483). Gift med 1:o Margrethe Pallesdatter Ulfeldt Gift 2:o med Anne Andersdatter Passow.

Denna urgamla ätts huvudman är idag (2015) civilingenjör Hans Olof Walkendorff (f. 1950), Bandhagen.

NoterRedigera

 1. ^ Foto och ägare Ann Walkendorff
 2. ^ [a b c] Det Svenska Riddarhuset Stamtavlor, Gustaf Elgenstierna, Adliga ätten WALKENDORFF, nr 25 
 3. ^ Danmarks Adels Aarbog (1968-69)
 4. ^ Hassø, Arthur G (Levin & Munksgaard København MCMXXXIII). "Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til Gloprup (1525-1601) en biografi" 
 5. ^ Braunschweigs vapensköld
 6. ^ (på de) Dännemarckische Norwegische Staats- und Reichs-Historie, worinnen viele curieuse Antiquitaeten von dem alten Staat vorstellig gemacht .... Paulli. 1731. https://books.google.se/books?id=QWJdAAAAcAAJ. Läst 2 januari 2018 
 7. ^ ”Historieböcker - Böcker”. hiski.genealogia.fi. http://hiski.genealogia.fi/hiski?se+t5951173. Läst 2 januari 2018. 
 8. ^ ”Historieböcker - Böcker”. hiski.genealogia.fi. http://hiski.genealogia.fi/hiski?se+t5915515. Läst 2 januari 2018. 
 9. ^ ”Walkendorff nr 25 - Adelsvapen-Wiki”. www.adelsvapen.com. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Walkendorff_nr_25. Läst 2 januari 2018. 
 10. ^ ”538 (Svenska adelns ättar-taflor / Afdelning 4. Skytte af Duderhoff - Östner, jemte tillägg, rättelser och slutord)”. runeberg.org. http://runeberg.org/anrep/4/0542.html. Läst 2 januari 2018. 
 11. ^ hiski

KällorRedigera

 • Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1928:II:130.
 • Det Svenska Riddarhuset Stamtavlor, Gustaf Elgenstierna, Adliga ätten WALKENDORFF, nr 25
 • H.F Rødam: Historiske Studier IV, 411.
 • Rothe: Valkendorf, 3, H.F Rødam i Bricka: Dansk Biografisk lexikon XVIII, 209
 • Archiv der Hansestadt Lübeck; Statistisches Landesamt: Zähllisten der Volkszählung, 1851; Volym: Band 4. Johannis-Quartier Beskrivning ImageNo: Band 4• Johannis-Quartier Källinformation Lübeck, Tyskland, folkräkning, 1851 [database on-line]. Originaldata: Källbeskrivning Den här samlingen innehåller 1851 års folkräkning för staden Lübeck.
 • Elgenstierna svenska ättetavlor.
 • Hassø Arthur G.: "Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til Gloprup (1525-1601) en biografi" Levin & Munksgaard København MCMXXXIII
 • Leo, Nachkommen Gorms des Alten, 1978 , Brenner, S. Otto, Reference: 826. - See more at: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9353&tree=2#sthash.AKmpkNCO.dpuf

Externa länkarRedigera