För andra betydelser, se Fris (olika betydelser).

Friis, eller Frijs, är namnet på flera danska adliga ätter, samt borgerliga släkter.

Ätternas ursprung kan spåras till de frisiska öarna. I medeltida källor förekommer många adelsmän som bar namnet Friis; deras inbördes förhållande kan inte påvisas eftersom deras vapen är okända.[1][2]

Friis från HesselagerRedigera

Friis från Hesselager
 
Friis från Hesselagers vapen
tecknat 1886 av Anders Thiset
.
Synonymde sorte Friiser
Tre-Egern Friserna
Besläktade ätterFriis från Vadskjærgaard
  Adel i Danmark
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1716 (Svärdssidan)
1763 (Spinnsidan)

Friis från Hesselager, kallas även de sorte Friiser eller Tre-Egern Friserna, efter de tre svarta ekorrar ätten förde i sitt vapen. Ätten utslockande på manssidan 1716 och på kvinnosidan 1763.[3]

Ättens första medlemmar, som ibland kallade sig Friis, ibland Vrese, är kända från 1300-talet.[2][1]

Bland ättens medlemmar märks:

Friis från VadskjærgaardRedigera

Friis från Vadskjærgaard
 
Friis från Vadskærgaards vapen
tecknat 1886 av Anders Thiset.
SätesgårdFrijsenborg, Danmark  
SynonymEt-Egern Friserne
Besläktade ätterFriis från Hesselager
  Adel i Danmark
† Utslocknad i Danmark
Utslocknadcirka år 1800.

Friis från Vadskjærgaard, kallas även Et-Egern Friserne, förde i vapnet en röd ekorre. De antas ha samma ursprung som Friis från Hesselager. Mogens Friis upphöjdes 1671 till greve av Frijsenborg och grundade grevskapen Frijsenborg, vilket, sedan ätten utslockna på manssidan, genom arv 1810 övergick till en medlem av ätten Vind, som därefter till sitt eget namn, Krag-Juel-Vind, fogade namnet Frijs.[3][1]

Bland ättens medlemmar märks:

Friis från HaraldskjærRedigera

Friis från Haraldskjær
 
Friis från Haraldskærs vapen
tecknat 1886 av Anders Thiset.
Förgrenad urBeck-Friis
SynonymSkaktavl-Friser
  Adel i Danmark
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1727

Friis från Haraldskjær, kallas även efter sitt vapen de skaktavl-Friis'er, härstammade från södra Jylland. Enligt vapenskölden kan det ha samma ursprung som ätten Rosenkrantz.

Ätten var framträdande från 1400-talet till 1600-talet. Den uppträdde först med Niels Friis (levde 1361), men härstamningen räknas först med Niels Friis (levde 1432 och 1448) till Haraldskær, Skibet och Stollig. På 1400- och 1500-talen blev flera medlemmarpräster, inklusive fyra biskopar i Børglum och Viborg. Medlemmar av denna ätten hade höga befattningar som riksråd, länsmän, landshövdingar och officerare.

Framstående var guvernören i Norge Jørgen Friis (d. 1616) till Krastrup och kungens kansler Christian Friis till Kragerup. Den senare var bland annat fader till fru Else Friis (1615–1696), som i äktenskap med Jokum Beck blev stamfader till den svenska ätten Beck-Friis,[4][3][1] med sönerna Christian, Jörgen och Hans och fru Anne Cathrine Friis til Engestofte (1630-1698).

Familjens gods, av vilka Margård, Gjessinggård, Odden och Hvolgård kan nämnas, låghuvudsakligen på Jylland. Ätten till Hevringholm utgick 1727 med överste Christian Friis (1652–1727).

Medlemmar ur ättenRedigera

Friis af LandvigRedigera

Friis af Landvig
 
Friis af Landvigs vapen
tecknat 1886 av Anders Thiset.
Förgrenad urokänt
SynonymOldengren
  Adel i Danmark
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1718

Friis af Landvig, även kallad Oldengren har sitt ursprung i Norge. Jakob Friis nämns 1555, hans sonson Jesper Friis (död 1676) var amiral, och hans sonson, Jesper Nicolaus Friis, dog i ren fattigdom som familjens sista man.[2]

Vapen

En sköld i silver (vit), med en grön ekstubbe bärande tre ekollon i guld (gul) och tre gröna blad. På hjälmen en grön lilja.[5]

Borgerliga släkter med namnet FriisRedigera

Utöver dessa finns även flera borgerliga ätter med namnet Friis.

Bland medlemmar ur dess släkter märks:

ÖvrigaRedigera

Se även efternamnenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] Den Store Danske Friis
  2. ^ [a b c] Salmonsens Konversationsleksikon 2 upplagan (1915–1930) Friis
  3. ^ [a b c] Svensk uppslagsbok, Malmö 1932
  4. ^ ”Ätte- och vapendatabas”. Riddarhusets. 28 januari 2021. https://www.riddarhuset.se/blog/att/beck-friis-2/. Läst 8 maj 2021. 
  5. ^ Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog (Dansk Adelsforening), [1884 - 2018], DAA 1886:150.