Dala Gymnasistförening, DGF, är en förening för gymnasieungdomar i Falun som grundades 1868. DGF arrangerar bland annat nollning och studentbal.

DGF har till uppgift att bevara gamla traditioner, framför allt de som finns kring studenten, till exempel mösspåtagning, studenttåg och studentbal. DGF anordnar även olika aktiviteter som musikcafé och pulkarace.

Föreningen består av två aktiva styrelser bestående av elever i årskurs 2 och 3, en äldrestyrelse och en yngre styrelse (också kallad fanborgen). Varje styrelse har 15 poster och omfattar ordförande, vice ordförande,sekreterare, vice sekreterare, skattemästare, vice skattmästare, kulturmästare, vice kulturmästare, sångfågel, galderfotograf, webbredaktör, vice webbredaktör, chefstecknare, inköpsmästare, vice inköpsmästare och arkivarie.

Vidare läsningRedigera

  • Svante Svärdström: Dala gymnasistförening 100 år- 1868-1968, utgiven av Dala Gymnasistförening och Föreningen Gamla Falukamrater 1967.