Dag Hammarskjöldsleden

en trafikled i Göteborg
För vandringsleden med samma namn, se Dag Hammarskjöldsleden (vandringsled).

Dag Hammarskjöldsleden är en trafikled i Göteborg mellan Linnéplatsen och Västerleden/Söderleden (E6.20). Längd 5 km. Den ansluter även till Högsboleden.

Dag Hammarskjöldsleden. Vy norrut mot Annedalsmotet från gångbron i höjd med Slottsskogen.
Vy söderut från gångbron i höjd med Slottsskogen.
Helikopterbild över Dag Hammarskjöldsleden mot söder.

HistoriaRedigera

Beslutet om att bygga ut Dag Hammarskjölds Väg på sträckan Frölundaborg-Marconigatan, togs den 12 maj 1966. Kostnaden på 34,68 miljoner skulle i huvudsak bekostas av staten.[1] Leden namngavs 1968. Tidigare hette vägen sedan 1961 Dag Hammarskjölds Väg. Vägen namngavs till minne av generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjöld som dog i en flygolycka i Afrika 1961. Strax efter hans död beslöt stadsfullmäktige om namnet efter en motion av Stig Gunne.

Förr räknades leden som en officiell del av länsväg 158, och leden räknades också som motorväg. Under 1990-talet överfördes den helt till kommunal regi och förlorade sin status som länsväg. Kommunen fick den också att sluta räknas som motorväg, eftersom man vill undvika stadsmotorvägar. Hastighetsbegränsningen är dock fortfarande 90 km/h från Flatåsmotet till Järnbrottsmotet. Norr om Flatåsmotet är det numera 70 km/h och ett trafikljus byggdes där för att möjliggöra bussar att använda leden från hållplatsen Marklandsgatan.

I flera bilkartor markeras den fortfarande som motorväg. Alla motorvägsskyltar är borta förutom att några gröna vägvisningsskyltar finns kvar.

Annedalsmotet, inklusive gångbron mellan Änggården och Slottsskogen, öppnades för trafik den 30 september 1961 klockan 10. Motet hade då kostat 18 miljoner kronor, och arbetena hade påbörjats 1959 då Fågeldammen i Slottsskogen flyttades in i parken. Under arbetets gång hade en provisorisk väg varit öppen fram till Linnéplatsen med endast en fil i vardera riktning.[2][3]

TrafikplatserRedigera

Nr Namn Skyltning
Fyrfilig väg med mittremsa.
  Annedalsmotet Mölndal (Guldheden, Sahlgrenska)
      Margretebergsmotet Högsbohöjd, Änggården, Slottsskogen, Botaniska
  Flatåsmotet Hisingen, Högsbohöjd (Högsboleden)
  Marconimotet Frölunda torg, Högsbo ind.omr  
  Radiomotet Högsbo ind.omr (end. till/från norr)
  trafikljus Hotell,  
  Järnbrottsmotet   E6.20 Malmö Mölndal, Centrum Hisingen, 158 Särö

KällorRedigera

  1. ^ Stadsfullmäktiges protokoll för detta datum.
  2. ^ GHT, 30 september 1961.
  3. ^ GP, 4 augusti 1961, "Ny trafikled - en suck av lättnad."