En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en föreningsstämma. I många länders möteskultur brukar man göra skillnad mellan en motion, som ett förslag från en eller flera enskilda personer, och en proposition, som ett förslag från ett styrande organ, exempelvis regeringen, eller styrelsen i ett bolag eller i en förening.

Rätten att lämna en motion tillkommer vanligtvis ledamöterna i den beslutande församlingen. I stora organisationer, exempelvis politiska partier, fackförbund och riksorganisationer kan samtliga medlemmar ha rätt att lämna motioner, trots att det högsta beslutande organet vanligtvis endast består av valda ombud.

Sveriges riksdag i dagRedigera

I Sveriges riksdag kan en motion väckas av en eller flera ledamöter. Partimotion i riksdagen är undertecknad av partiledaren eller gruppledaren, kommittémotion av partiets ledamöter i ett riksdagsutskott. Riksdagsmotioner kan antingen vara författade med anledning av en proposition eller av fristående slag. När en proposition läggs fram av regeringen har riksdagsledamöterna rätt att skriva följdmotioner som är relaterade till propositionen. Därutöver har de rätt att skriva fristående motioner under den allmänna motionstiden, som är från riksmötets öppnande till det att motionstiden för budgetpropositionen löper ut.

Se ävenRedigera