En cirkelsektor begränsas av två radier samt den cirkelbåge radierna avgränsar.

Cirkelsektor

AreaRedigera

Arean av en cirkelsektor där cirkelns radie är r och vinkeln   anges i radianer är

 

Om cirkelsektorns båglängd L är känd kan arean beräknas med

 

TyngdpunktRedigera

Cirkelsektorns moment med avseende på y-axeln är

 

där vi utnyttjat att en triangels tyngdpunkt ligger på 2/3 av höjden räknat från triangelns hörn.

Dess moment utövat från tyngdpunkten är

 

Dessa moment är lika, det vill säga

 

vilket ger tyngdpunktens läge som

 

där   anges i radianer.