En cirkelbåge är en sammanhängande del av en cirkel.

Cirkelbåge med båglängden b

Cirkelbågens längd, båglängden, är proportionell mot radien r och mittpunktsvinkeln β:

där mittpunktsvinkeln anges i radianer.

Arean av den sektor som avgränsas av cirkelbågen är

Se ävenRedigera